Old Royal Naval College

Greenwich byl snad odjakživa spojen s námořníky. Dalo by se tedy očekávat, že zdejší vysoká škola bude zaměřena právě tímto směrem. Bylo tomu tak po dlouhá léta od roku 1873 do roku 1998, kdy byla budova definitivně Královským námořnictvem opuštěna a předána do rukou Greenwich Foundation for the Old Royal Naval College (Greenwichská nadace pro starou královskou námořnickou univerzitu), která budovy obnovuje, udržuje a spravuje a nyní v části sídlí polytechnická univerzita nebo třeba konzervatoř hudby a tance.

Budovy samy jsou ovšem mnohem starší. Před rokem 1873 totiž sloužily jako nemocnice, jejiíž plány nechala už v roce 1692 vytvořit Marie II. jsa inspirována pohledem na mnohé zraněné námořníky při bitvě u La Hogue. Ostatně, celé místo vznilo ještě dříve, v časech Jiřího VI., ale během občanské války se poněkud zapomnělo na údržbu původních paláců a posléze se ukázalo jako hospodárnější je nakonec zbourat.

Nadace se samozřejmě snaží na údržbu budov sehnat peníze i z jiných zdrojů než pronájmu a jedním z nich jsou návštěvníci. Je možné si prohlédnout některé části budov v rámci komentovaných prohlídek s místními průvodci. Za zmínku stojí zejména Painted Hall, největší malovaný interiér v Evropě. Sám strop zabírá plochu téměř 4.000 metrů čtverečních, některé nástěnné fresky jsou až 30 metrů vysoké.

Velmi zajímavá nabídka je vždy první středu v měsíci, kdy návštěvník může za prohlídku zaplatit vstupné podle svého vlastního uvážení a hráči britské National Lottery (národní loterie) mohou vstoupit do Painted Hall zdarma, pokud se prokážou ticketem nebo stíracím losem. To není čisté nabádání k hazardu, v UK slouží výnosy z národní loterie k financování kultury, umění a filmu, ale také charitativních projektů včetně pomoci jednotlivým lidem. Týdně se takto rozdá průměrně 30 milionů liber.

Jdi zpět