Hazmburk

vytvořil: Roman A. Masaryk

Na Kam v Evropě se věnujeme českým atrakcím jen zřídka. Je načase to napravit. Poetická zřícenina gotického necelou hodinku od Prahy pomůže vyplnit některé víkendové odpoledne. Krásnou vyhlídku si ovšem vykoupíte slušnou procházkou.

Hazmburk

Obec Klapý, kde se Hazmburk nachází, leží nedaleko dalších atrakcí, o nichž bude řeč v dalším článku - pojedete-li od Prahy po dálnici, projedete kolem všech (zámek Libochovice, vodní hrad Budyně nad Ohří a maličké muzeum motocyklů Simson).

Hrad Hazmburk je vidět zdálky. Jeho široké okolí je rovinaté, vyplněné poli a vesnicemi, a hrad stojí na jediném kopci široko daleko. Proto je z jeho cimbuří panoramatický výhled všemi směry, od průmyslového a hornatého severozápadu po zemědělský a plochý jihovýchod.

Z parkoviště je to řádný kousek. Po zaparkování je hrad vidět přímo na kopci nad námi. Čemu jsme se ovšem poněkud divili, proč přístupová cesta vede po rovině směrem od něj. Ukázalo se, že vede kolem celého kopce a přístup ke hradu je prakticky z opačné strany. Většinu času je cesta po rovině nebo do mírného kopečku. Poslední stovky metrů si ovšem vyberou svou daň. Přibližně 200 metrů výškového rozdílu překonáte na poslední třetině cesty, která má přibližně 2 kilometry. Výhled ovšem stojí za to.

O vesnici Klapý, nad níž se hrad vypíná, lze najít první historickou zmínku kolem roku 1200, nicméně takový Václav Hájek z Libočan uvádí, že hrad je postaven kolem roku 750, zatímco Dalimil sice ve své kronice připouští, že byl kopec opevněn mnohem dříve, už v době lucké války, ale tu zase podle dostupných důkazů o stovky let nesprávně datuje. Hrad je spolehlivě písemně zmíněn až v roce 1335, kdy celou oblast vyměnil Jan Lucemburský s jakýmsi Hynkem z Lichtenburka a nedlouho poté prodal Zajícům z Valdeka (odtud také název Hasenburg, Zaječí hrad) . Buď jak buď, hrad tu stál po dlouhá léta a vzhledem ke své poloze a konstrukci byl svého času považován za natolik nedobytný, že zde Strahovský klášter po nějakou dobu uložil vzácná bohoslužebná roucha.

Několik sesuvů půdy způsobilo nejprve koncem 19. století poškozená domů v obci Klapý a na začátku 20. století definitivní poškození hradu, z něhož do dnešních dní přežila jen zřícenina, které dominují dvě věže. Horní hranatá, tzv. Bílá, věž je přístupná a je z ní ona zmiňovaná vyhlídka do širokého okolí. Dolní kulatá, Černá, věž nemá dveře a někdejší pokus o její prozkoumání přinesl pouze nečekaný nález třímetrové vrstvy ptačího trusu. Zbytky zdiva a rozmístění dávají ovšem tušit, že v dobách svého rozkvětu byl Hazmburk nepřehlédnutelný. Odhadované rozměry jsou 170x30 metrů.

Jdi zpět

Chci vědět o všech tipech mezi prvními